• Hands-On remediëring

  Een unieke aanpak van leerproblemen

  Inzetten op het schematisch-manipuleerbare niveau

 • 2Hands4Kids methodes

  Waar inzicht en efficiëntie in remediëring elkaar ontmoeten

  - Hands-On Rekenen

  Rekenen vanuit HANDelen en hoeveelheden

  Onze unieke psychomotorische aanpak van (hoofd-)rekenproblemen steunt op aanvoelen van hoeveelheden en ervaren van de links-rechts-rekenrichting. Deze methode is zo sterk dat we er fier op zijn dat 95% van de kinderen na slechts 6 sessies basisvaardigheden kunnen hoofdrekenen waarbij we een fundamenteel zicht krijgen of er werkelijk dyscalculie in het spel is (als stoornis) of slechts een ernstig rekenprobleem of rekenachterstand.

  Onze typemethode is vernieuwd en heet 2Hands4Kids Typen

  Leren typen met 2 handen en tien vingers:

  azerty(p) en qwerty(p)

  De originele psychomotorische typemethode van Wendy Peerlings van Praktijk Explore gebaseerd op onze jarenlange ervaring is vernieuwd en heeft nu een nieuwe naam. Het oude originele concept blijft overeind. Juist door trouw te blijven aan onze visie en therapeutische inzichten is dit de enige, efficiënte, psychomotorische typemethode. Een nieuwe naam was nodig om de kwaliteit van ons topproduct te onderscheiden én om onze eigenheid in de verf te zetten.

  Kies voor kwaliteit.

  Kies voor de originele psychomotorische aanpak en inzichten van Wendy Peerlings.

   

 • Downloads 2Hands4Kids remediëring

  Deze downloads bevatten voorbeelden van onze eigen remediëringsoefeningen

  Voor de volledige bestanden en pakketten kan je terecht in de sponsorwinkel van vzw Kay Desperans

  2Hands4Kids "Typen"

  Onze gekende typemethode vernieuwd en nu nog sterker dan het oude 'Typ(-en) met tien (vingers)'

  • Bestelformulier bestanden incl. gepersonaliseerd werkboekje en handleiding om zelf te printen

  2hands4kids "Hands-On" Rekenen

  Remediëren van hiaten in hoeveelheidsinzicht en hoofdrekenen:

  2hands4kids fiches

  Ter ondersteuning van al wie de opleiding PORL (Vorselaar) of PO-RT (Nederland) volgt, staan hier handige documenten die je observaties, inzichten en remediëringen nog sterker maken.

  Let op: De documenten zijn beveiligd en je hebt een code nodig om ze te openen. Je krijgt die code in de les.

  Deelnemers van voorgaande jaren mogen ons een mailtje sturen voor de codes. Vermeld je cursusjaar en -plaats.

 • 2Hands4Kids kwaliteitsbewaking

  De drie stappen kwaliteitsbewaking van 2Hands4Kids

  1

  Cursus volgen

  Iedereen die onze algemene voorwaarden wilt respecteren is welkom, ongeacht je achtergrond. We nemen je mee in de therapeutische en wetenschappelijke inzichten die aan de basis van onze succesvolle aanpak liggen. Je kan direct aan de slag met je eigen kinderen in je praktijk of klas als 2Hands4Kids-cursist. Je mag wel geen vorming geven aan collega's in welke grote of kleine vorm dan ook. Daarvoor heb je level 3 nodig. om ons kwaliteitsniveau hoog te houden. De laatste lesdag van de korte reeksen is een supervisiemoment waarop we de opdrachten bespreken die je tijdens de lesdagen krijgt en waarna je level 2 krijgt.

   

  Algemene voorwaarden die je moet ondertekenen bij het begin van elke vorming om de vorming te mogen volgen vind je hier.

  2

  Ervaring opdoen in de praktijk

  Na de lesdag(-en) ga je zo veel als mogelijk aan de slag en volg je onze aanpak nauwgezet en met inzicht. Tijdens de laatste lesdag in de reeks toon je je competentie aan waarna je het level 2 certificaat toegestuurd krijgt, waarmee je in je eigen school, praktijk, of netwerk het logo en de merknaam als "2Hands4Kids-beleider" mag gebruiken. Elke level-2-2Hands4Kids begeleider heeft een eigen erkenningsnummer. Om op correcte wijze vorming en introductie in de 2Hands4Kids methoden te mogen geven binnen het merken- en auteursrecht, zelfs in individuele situaties of groep, heb je een certificaat level 3 nodig. Door de algemene voorwaarden te ondertekenen ga je met deze afspraken akkoord.

  3

  Cursusleider worden

  Wil je nog een stap verder in je professionalisering? Wil je introducties geven of zelfs vormingen in 2Hands4kids methodes? Volg dan ook level 3 waarna je in samenwerking met Explore-team, Explore-praktijk en andere 2Hands4Kids-instructeurs, je eigen vorming, cursussen, informatiemomenten en toelichtingen mag geven in de 2Hands4Kids methoden.

  Je mag met het certificaat level 3 in handen, de titel "2Hands4Kids lesgever/Instructeur" voeren en gestuurd vanuit of in overleg met ons, uitleg gaan geven op scholen, tijdens overlegmomenten, in praktijken en / of (na-)vormingen.

  De jaarcursus PORL of PORT vormt je achtergrondkennis, en het meelopen met cursusdagen, co-teaching en aangetoonde bekwaamheid, krijg je van ons een samenwerkings-overeenkomst tot lesgever aangeboden.

 • Psychomotorisch Remedial Teacher Nederland

  Jaarcursus psychomotorisch remedial teacher gegeven door zeer ervaren, gerenommeerde, universitair gediplomeerde psychomotorisch therapeuten uit Vlaanderen

  Een stukje Vlaamse vakkennis in Nederland...

  AANMELDEN? KLIK HIER

  Waarom is een degelijke PO-RT cursustraject in Nederland nodig?

  Topkwaliteit

  We komen met een, specifiek voor Nederland aangepaste, jaarcursus psychomotorische ontwikkeling en remedial teaching PO-RT naar Nederland om de Nederlanders de kans te geven deze kwaliteitsvolle opleiding, aan een betaalbare prijs, gegeven door Vlaamse top-lesgevers in eigen land bij te wonen. Het is het Vlaamse topproduct in kwaliteit, inhoud en niveau dat al jaren dé referentie voor de psychomotorische ontwikkeling en remedial teaching uitmaakt in Vlaanderen.

   

  Door met dit cursustraject naar Nederland te komen, willen we iedereen de kans geven om deze jaarcursus te volgen, zonder elke lesdag naar Vlaanderen te komen en bovendien een sterker, op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde cursus te volgen, gegeven door gediplomeerd universitair geschoolde psychomotorisch therapeuten. Je krijgt van ons up-to-date vakinformatie en -inzichten.

   

  Onze jaarcursus werd in 2003 in Vlaanderen gestart door Wendy Peerlings, auteur van het lesboek 'Remedial Teaching en Psychomotoriek', zelf master in de psychomotorische therapie, master in de bewegingswetenschappen én bachelor basisonderwijs i.s.m. gerenommeerde en zeer ervaren therapeuten en universitair lesgevers. Sinds de opstart is deze jaaropleiding een groot succes geweest in Vlaanderen en wordt dit cursustraject gezien als dé basis in dit vakdomein.

   

  Hoewel ook Nederlanders van harte welkom zijn in de Vlaamse opleiding in de lerarenopleiding Vorselaar (zie www.donche.be cursus PORL) en die Vlaamse versie bestaat uit 15 lesdagen, georganiseerd vanuit de PABO Thomas More Hogeschool, kwamen er uit Nederland steeds meer vragen om een aangepaste, op het Nederlandse publiek afgestemde, iets kortere, maar even kwaliteitsvolle en dus nog steeds Vlaamse opleiding te organiseren in Nederland zelf...
  Et voila.... we zijn zover. Dit keer verplaatsen de lesgevers zich de grens over.

  Psychomotorische ontwikkeling en therapie is in Vlaanderen een ruimer begrip dan in Nederland

  Psychomotorisch therapeuten zijn in Vlaanderen experten in de ontwikkeling van kinderen op motorisch, cognitief en socio-emotioneel vlak en leer- en ontwikkelingsproblemen.

  De opleiding tot (master in de ) psychomotorische therapie is een universitaire opleiding die je kan volgen na ten minste het behalen van een universitaire master in de Bewegingswetenschappen.
   

  Ondanks dat is het beroepsveld van de psychomotorisch therapeut niet exclusief. Dat wil zeggen dat ook andere beroepsgroepen zoals kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten en leerkrachten zich kunnen bekwamen in de psychomotorische ontwikkeling en therapie in de degelijkheid en in de ruime zin waarin het in Vlaanderen gekend is.
  Of jouw ziekte- of zorgverzekering je begeleidingen vergoedt, hangt dus af van je vooropleiding. Onze cursus richt zich op iedereen met een medische, pedagogische of onderwijskundige achtergrond en staat open voor elk niveau. Met ons certificaat mag je je met trots 2Hands4Kids erkend psychomotorisch remedial teacher/therapeut noemen.

  Psychomotorische Ontwikkeling en (psychomotorische) Remedial Teaching
  2Hands4Kids PORT-NL-cursus

  Wil je meer weten over de lesinhouden?

  Download dan hier de beschrijving van de lesdagen.

   

  Wil je jezelf opgeven voor de volgende jaaropleiding? Stuur dan je gegevens door naar info@2Hands4Kids.org of KLIK HIER

  Download hier het inschrijvingsformulier in pdf of word (formulier)

  Data

  Elke lesdag start op vrijdagnamiddag om 15u00 en eindigt vrijdagavond om 20u30.

  De dag daarna starten we (zaterdag) om 9u30 en eindigen we om 16u30.

  (zie beschrijving van de lesdagen)

  Locatie

  Alexis leerhulpmiddelen

  Ovenbouwershoek 6

  7328JH Apeldoorn

  Tel: 055 843 76 25

  www.leerhulpmiddelen.nl (enkel informatie over de locatie en catering)

  Alexis@leerhulpmiddelen.nl (enkel informatie over de locatie en catering)

  Voor informatie en vragen graag mailen naar info@2Hands4Kids.org

   

  Elke lesdag is een volwaardige vormingsdag... zo bouwen we aan een ijzersterk geheel

  Onderwerpen uit de psychomotorische ontwikkeling die aan bod komen zijn:

  1a: Introductie in de psychomotorische ontwikkeling en remediëring van kinderen

  1b: Stress, brein en leren vanuit neurowetenschappen naar een aanpak vanuit reflexen, brain gym en stresskids

  2a: Lateralisatie en de link met het leren als basis voor inzichten in het waarom van leerproblemen

  2b: Motorische ontwikkeling van pengreep, pensturing en verbonden schrift efficiënt aanpakken

  3a: Psychomotorische ontwikkeling in kaart brengen: testing en observatie (PM-diagnostiek en diagnostiektraining om zelf tests af te nemen en te interpreteren tot een handelingsplan)

  3b: Ruimtelijk-visuele problemen opsporen en al doende aanpakken (VM-diagnostiek en diagnostiektraining)

  4a: Redeneren en leerstijl. Kennismaking met Feuerstein in relatie tot sterke remediëring van psychomotorische problemen in leren en ontwikkelen

  4b: Intelligentie, aandacht en concentratie en executieve functies: inzichten en handvatten voor remediëring

  5a: Ruimtelijke oriëntatieontwikkeling: inzichten en remediëring

  5b: Rekenproblemen anders bekeken en al doende Hands-On aanpakken (introductie 2Hands4kids Rekenen en andere sterke methodes)

  6a: Visuomotoriek: samenspel tussen oog- en fijne motoriek (cfr. Mijn kind is Onhandig, Lannoo, 2004)

  6b: Fijnmotorische remediëring: materialen maken (workshop) 

   

  6 duodagen van vrijdagnamiddag en -avond en zaterdagvoor- en namiddag dus in totaal volwaardige en volledig op elkaar afgestemde 12 lesdagen die samen een ijzersterk geheel vormen.

 • 2Hands4Kids Rekenen (Hands-On)

  Psychomotorische invalshoek in schematisch-manipuleerbaar remediëren
  Een efficiënte en unieke, speelse, positieve aanpak

  Nieuwe cursusdata Nederland:

  12, 13 en 14/08/19 Apeldoorn

  (zie inschrijvingen 2H4K)

   

  Nieuwe cursusdata Vlaanderen:

  28, 29 en 30/08/19 Hasselt of Genk

  (zie inschrijvingen 2H4K)

  Leren door te ervaren

  Leren rekenen vanuit HOEVEELHEDEN en met een degelijke basis in rekeninzicht. Al onze inzichten en ervaringen in lateralisatie, rekenen en sterke "2Hands4Kids Rekenen" (Hands-On) psychomotorische didactiek worden gebundeld.

   

  Wat merk je vaak als je goed naar kinderen met rekenproblemen kijkt:

  1. Hun werkgeheugen schiet tekort om veel 'te onthouden'. We zetten dus het motorisch leren in om het werkgeheugen te ondersteunen.

   

  2. Vaak hebben ze de decretale doelen kleuteronderwijs nog steeds niet onder de knie, ook al zijn ze veel ouder! We vertrekken dus vanuit de eerste basis waar het kind al kansen heeft laten liggen in zijn rekenontwikkeling.

   

  3. Als we onze "2Hands4Kids Rekenen" (Hands-On) teltest afnemen, zien we dat ze verschillende telhanden en telrichtingen hanteren. We zetten dus in op de lateralisatieontwikkeling in het rekenen.

   

  4. Als we de 'number sense' controleren, blijkt deze vaak tekort te schieten. We zetten dus in op hoeveelheidsinzicht voor we gaan rekenen.

   

  5. Als we de kinderen een werkblad, toetsblad of werkboek geven schieten ze al in paniek en zien we vaak duidelijke tekenen van een stressreactie en faalangst in rekenen. We zetten dus in op andere didactieken, schematisch-manipuleerbaar en niet op voorgedrukte oefeningen of oefeningen op een computerscherm. Heel bewust. Heel doordacht.

   

  Het is op al die punten dat we 100% inzetten op een eigentijdse manier, speels, doordacht en efficiënt.

  Aanpak

  Al doende leren

  Onze aanpak vertrekt vanuit een degelijk onderbouwde psychomotorische én didactische observatie vanuit onze geregistreerde en copyright beschermde 2Hands4Kids Teltest.

  Daarna gaan we aan de slag op onze eigen "2Hands4Kids Rekenen" (Hands-On) manier:

  • 6 sessies van 1 uur (voor optellen en aftrekken) om te leren tellen, hoeveelheden leren aanvoelen, inzicht in optellen en aftrekken te krijgen op een volledig schematisch-manipuleerbare manier ZONDER werkblaadjes, ZONDER telbaar MAB-materiaal en ZONDER computer.
    
  • Hands-On is echt hands-on maar absoluut niet "tellen op de vingers". Je handen geven de richting aan waarin je rekent. Zo maken we komaf met richtingsproblemen in het rekenen.
    
  • We volgen dezelfde leerlijn als op school maar dan op het tempo van het kind en verticaal uitgebreid want 8 + 5, 18 + 5, 108 + 5 en zelfs 1.234.508 + 5  zijn haalbaar als je op jezelf durft vertrouwen dat je het echt begrijpt nu.
    
  • We zetten dus 100% in op stress- en faalangstreductie en opbouwen van zelfvertrouwen in rekenen.
    
  • We gebruiken dezelfde didactische aanpak van sommen als op school. Zo kan het kind meteen in de klas profiteren van wat het met onze aanpak leert, maar we bouwen het opnieuw op.
    
  • Je krijgt "2Hands4Kids Rekenen" (Hands-On) materialen mee van je "2Hands4Kids Rekenen" (Hands-On)-trainer  waarmee je thuis en zelfs in de klas kan werken.
    
  • Vervolgsessies voor vermenigvuldigen en delen (3 sessies), maar ook metend rekenen, meetkunde, breuken en procenten en probleemoplossend denken (zie 2Hands4Kids Logisch Wiskundig Redeneren) in wiskunde zijn mogelijk.

  Geruststellende do's en don'ts

  Stel je kind gerust...

  • GEEN voorgedrukte werkblaadjes, GEEN standaardaanpak maar echt op maat van dit kind met deze basis en die tekortkomingen
  • GEEN afbeeldingen van hoeveelheden zoals getalbeelden
  • GEEN computergestuurde oefeningen, maar wel één voor één op maat gekozen oefeningen die we pas noteren als ze aan bod komen
  • GEEN rekenmethodieken die verwarrend zijn voor richtingsbesef
  • GEEN standaardprotocol maar "2Hands4Kids Rekenen" (Hands-On) remediëring op maat

  Wij blijven NIET hangen in een fase (b.v. als de splitsingen nog niet helemaal lukken) maar kunnen dankzij onze aanpak blijven vorderen.

  • WEL aandacht voor het zelfbeeld van het kind. Jij kan het echt wel!
  • WEL advies en uitleg voor de leerkracht waarom bepaalde soorten oefeningen tijdelijk uit den boze zijn
  • WEL geruststelling van de leerkracht dat we uiteindelijk alles gaan kunnen
  • WEL werken met je handen om richting te geven aan je sommen maat NIET tellen op de vingers
  • WEL werken vanuit hoeveelheden, niet vanuit tellen
  • WEL stokjes en kleurtjes voor optellen, het elastiekje voor aftrekken ...  een simpel elastiekje maakt dus een wereld van verschil
  •  WEL schematisch-manipuleerbaar en speels
  • Inzetten op inzicht door zeer graduele opbouw
  • Inzetten op efficiëntie door steeds de Zone van Naaste Ontwikkeling op te zoeken
  • Inzetten op aanvoelen en lichaamsschema
  • Inzetten op lateralisatie
  • Inzetten om meervoudige intelligenties
  • Inzetten op succes en efficiëntie

  Wil je zelf materiaal bestellen én een goed doel steunen?

  Ga dan ALTIJD via deze link naar Ali-express want zo steun je vzw Kay Desperans én betaal jij geen cent meer!

  https://trooper.be/kaydesperans

  Jij komt zo op de Troopers-website, klik dan op Ali-express en bestel je stokjes (math sticks) aan de goedkoopste prijs. Ali (en alle andere webwinkels die je via deze link bereikt) telt er niets bij, maar geeft wel een klein %-tje op jouw aankoopbedrag aan vzw Kay Desperans.

  PS: Je kan zo ook voor al je aankopen bij Cool Blue, Collishop van Colruyt, Fun, HEMA, Booking.com, Torfs, Online apotheek, Plopsaland, ... terecht via die link. Jij betaalt echt geen cent meer, maar het pedagogisch-didactisch project Kay Desperans krijgt er wel centjes van binnen :)

  Doen hé?

  Willy Nicolas, verantwoordelijke project Kay Desperans Haïti leert met kiezelsteentjes maaltafels aan

  Downloads

  Fouten maken of dingen vergeten mag hier, sterker nog, fouten maken moet hier! Want aan de fouten die een kind (durft) te maken bij jou, of stappen die het vergeet, kan jij zien hoe je dat kind het beste kan helpen.

  En zo geschiedt het ook tijdens elke cursusdag. Vandaar dat je hier wat hulpdocumenten kan vinden die vooral voor wie de opleiding gevolgd heeft veelzeggend zullen zijn.

  1) Waarom je maal- en deeltafels niet vanuit eenzelfde getal tegelijk mag aanbrengen... verhoudings- en verdelingsdelen

  2) Schematisch-manipuleerbare getallenlijn

  3) Handbeelden 1 tot en met 5, handbeelden 6 tot en met 10

   

  Willy Nicolas, verantwoordelijke project Kay Desperans Haïti leert met kiezelsteentjes maaltafels aan

  Vervolgmodules 2Hands4Kids Rekenen

  in Hasselt of Genk.
  Module 3&4: 20/12/19 schrijf hier in

  De volgende modules zijn een logisch vervolg op de cursus 2hands4kids Rekenen. Het zijn vijf losse ééndagcursussen.

  2Hands4Kids Rekenen 'Heuristieken' (module 2)

  • Volledige leerlijn probleemoplossend en logisch wiskundig redeneren 1ste tot 6de leerjaar (groep 3-8)
  • met 2Hands4Kids 'triotraining POD' (c) als schematisch-manipuleerbaar materiaal

  2Hands4Kids Rekenen 'blokje voor blokje' (module 3)

  • Volledige leerlijn ruimtelijk inzicht in meetkunde 1ste tot 6de leerjaar (groep 3-8)
  • met 2Hands4Kids bouw- en aanzichtkaarten (c) als schematisch-manipuleerbaar materiaal

  2Hands4Kids Rekenen 'vormenbord' (module 4)

  • Volledige leerlijn vormleer meetkunde 1ste tot 6de leerjaar (groep 3-8)
  • met 2Hands4Kids geobordkaarten (c) als schematisch-manipuleerbaar materiaal

  2Hands4Kids Rekenen 'Tijd' (module 5)

  • volledige leerlijn tijdstip analoog en digitaal van 1ste tot 6de leerjaar (groep 3-8)
  • volledige leerlijn tijdsduur met 2Hands4kids 'tijdsduurhulpje (c)' als schematisch-manipuleerbaar materiaal

  2Hands4Kids Rekenen 'Rationale getallen' (module 6)

  • Leerlijn kommagetallen en breuken
  • met 2Hands4Kids 'gebruik van rubberen t-h-d-materiaal' (c) als schematisch-manipuleerbaar materiaal

   

  Voor wie deze navormingen gevolgd heeft (Bij 2Hands4Kids of bij Donche) of wie de basisopleiding 2Hands4Kids Rekenen gevolgd heeft en level 2 daarin behaald heeft, zijn de (printbare of fysieke) materialen te verkrijgen om mee te werken in je eigen praktijk.

 • 2Hands4Kids-typen

  Onze originele Typemethode om te leren typen met tien vingers is grondig vernieuwd en

  heet nu "2Hands4Kids typen" en bestaat in twee versies: azerTYP en qwerTYP

  2Hands4Kids Typen is een begrip!

  Nieuwe datum: 7 april 2020 (Paasvakantie)

  Klik hier om in te schrijven.

  Meer dan 325 nieuwe gebruikers sinds de lancering

  Dag therapeut,

  Dag leerkracht,

  Dag ouder,

  Dag gebruiker van onze typemethode,

   

  Onze gekende sterke methode om kinderen te leren typen in een nieuwe stijl, een nieuw jasje klaar voor de toekomst.

   

  Een jaar geleden geleden hebben we beslist om onze producten te versterken en klaar te stomen voor de toekomst. Een toekomst in het onderwijs, de remedial teaching en de therapeutische praktijken waar alle kinderen kansen krijgen, met en zonder leerzorg. Tijdens het verandertraject hebben we alles op de rooster gelegd, onze sterktes en zwaktes, onze krachten en groeimogelijkheden bekeken, onze missie en visie goed overdacht. En het resultaat mag er zeker zijn.

   

  Ons nieuwe merk ‘2Hands4Kids®’ staat voor een sterke, didactische, psychomotorische invalshoek op leerzorg. Aan het merk hangen we alle producten van de 2Hands4Kidsgroep en zo ook de upgrade van mijn oude vertrouwde typemethode. Leren TYP(-en) met TIEN vingers is gegroeid van een concept tot een begrip in Vlaanderen en Nederland. Door de nieuwe naam en de printbare bestanden die je nu krijgt, kan elke leerkracht, ouder of therapeut die met onze aanpak aan de slag gaat, zich beter onderscheiden van andere methoden die onze visie niet in zich hebben.

   

  We staan nog steeds voor ervarend en handelend leren.

   

  Voor het geven van kansen aan kinderen op een zeer haalbare en betaalbare manier.

  Voor het leren typen op een speelse, maar didactisch nog sterkere manier als voorheen.

  Kortom, het kwaliteitsniveau van 2Hands4Kids Typen overstijgt alle voorgaande versies en daar zijn we trots op. We blijven die kwaliteit bewaken met alle know-how die we hebben.

   

  Naast ons nieuw logo en de lancering van de nieuwe merknaam hebben we ook ons doel, de missie en de visie versterkt en klaar gemaakt voor de toekomst. Het resultaat is nog meer sterke remediëringstools en een website waar u in de komende tijd steeds meer leerrijk materiaal kan vinden.

   

  We willen meer dan ooit kinderen hier en in ons pedagogisch-didactisch project in Haïti (vzw Kay Desperans www.kaydesperans.org) kansen geven op leren, kansen om het in het onderwijs waar te maken. En dit kan alleen maar door een goed product. En dat krijg je nu in je mailbox.

   

  Wendy Peerlings
  Vragen? Welkom via het contactformulier.
  auteur, remedial teacher, leerkracht en psychomotorisch therapeut

  Uitgangspunt en aanpak

  Leren met je handen

  Blind leren typen in 10 lessen op een didactisch sterke manier. We steken de sterke visie van Wendy Peerlings in een nieuw jasje om sterker, eerlijker en nog beter te worden.

   

  Heb jij geen versie van ons, maar een andere, door ons niet ondersteunde versie van de typemethode van Wendy Peerlings en wil je deze inruilen voor de gratis versie van 2Hands4Kids, dan kan dat voor een éénmalige gift aan het goede doel. Vanaf dan print je zelf je eigen werkboekjes zo vaak en zo veel als je wilt. Geen licenties, geen terugkerende kosten, geen commissies verschuldigd, helemaal niets. Bij ons is gratis na die ene gift om het goede doel te steunen ook echt gratis.

   

  2Hands4Kids Typen voor het AZER-typ toetsenbord

  Vlaamse versie

  De nieuwe AZERTY-versie is er!
  Heb je nog een oude versie? Maak je dan kenbaar via het contactformulier. Stap voor stap ruilen we voor iedereen de oude versie om voor de nieuwe "2Hands4Kids Typen".

  Inhoudelijk is de nieuwe handleiding uitgebreid met nog meer didactische tips. Ook de oefenreeksen voor de kinderen zijn in een groter lettertype gezet. Voor de rest is de originele inhoud zoals die door Wendy geschreven is in haar typemethode nog dezelfde. Je kan dus zonder problemen met de nieuwe handleiding en werkboekjes van start gaan.

  De werkboekjes kan je zelf printen en blijven op naam.

  In de komende tijd werken we hard aan een versie die je in het grijs kan printen en met kleurpotloden kan (laten) inkleuren. Zodra die er is kan je die in de sponsorwinkel van Kay Desperans vinden.

  2Hands4Kids Typen voor het QWER-typ toetsenbord

  Nederlandse versie

   

  De nieuwe QWERTY-versie komt er binnenkort aan. Heb je nog een oude versie? Maak je dan kenbaar via het contactformulier. Stap voor stap ruilen we voor iedereen de oude versie om voor de nieuwe "2Hands4Kids Typen".

  2Hands4Kids Typen versie AZER-teens

  stoere prenten voor stoere tieners

  De tienerversie van AZER-typ (in ontwikkeling)

  Binnenkort meer nieuws. Heb je interesse? Mail ons dan via het contactformulier. We houden je dan op de hoogte van de release-datum.

 • Contacteer ons

  Wij helpen jou graag verder

 • Inschrijvingen 2Hands4Kids
  vormingen en studiedagen

  Webshop en inschrijvingswinkel 2Hands4Kids-specifieke vormingen

  Voor overige vormingen kan je inschrijven via Explore-team.com

  2Hands4Kids Typen AZERTY en QWERTY 07/04/2020 (Paasvakantie) Hasselt
  135.00 - 210.00
  Word zelf een onafhankelijk 2Hands4Kids Typtrainer!

  2Hands4Kids typen is de nieuwe naam van de typemethode ontwikkeld door Wendy Peerlings. Maak kennis met deze aanpak en geef daarna, geheel onafhankelijk typlessen aan zoveel kinderen als je wilt.

  Je krijgt tijdens deze dag heel veel tips & tricks om kinderen met en zonder leerzorg, te leren typen. We gaan werken in een gemengde groep AZERTY en QWERTY, omdat het verschil zo klein is.

  Het volgen van deze vorming is niet verplicht om met 2Hands4Kids Typen te mogen werken, maar wel een aanrader.
  View more details...
  Select
  Quantity
  Coming soon
  Jaaropleiding PO-RT Psychomotorische Ontwikkeling en Remedial Teaching
  2,030.00 - 2,400.00
  Schrijf hier in en verzeker je van een plaats. Vul daarna het inschrijvingsformulier in en stuur het ons terug zodat we alle facturatiegegevens hebben. Vermeld er zeker bij als je een geldig btw-nummer hebt (eindigend op B01). Zonder vermelding van btw-nummer is de cursusprijs 2400 euro voor 12 lesdagen (plus 2 reserve) all in (lesmateriaal, catering, werkingsmiddelen, en veel extra's).
  Voor informatie en vragen graag mailen naar info@2Hands4Kids.org
  View more details...
  Select
  Quantity
  Coming soon
  Poster lateralisatieontwikkeling met alle leerlijnen (A2) t.v.v. vzw Kay Desperans
  15.00
  De hele lateralisatieontwikkeling in één oogopslag in je praktijk! Het kan met deze A2-formaat poster. Uiteraard staat het logo er niet op en is de poster professioneel gedrukt op 250 grams glanzend papier. Een 'stevige' poster waarop de leerlijnen lateralisatie stap voor stap per leeftijdsgroep overzichtelijk bij elkaar staan. De poster kan aangekocht worden tijdens je deelname aan een vormingsdag lateralisatie, de PORL- of PO-RT-opleiding. Er is GEEN verzending mogelijk.
  De poster wordt verkocht ten voordele van vzw Kay Desperans.
  Let op... (lees meer)
  View more details...
  Quantity
  Coming soon
  Bestanden 2Hands4Kids Typen AZERTYp / QWERTYp
  75.00
  We sturen je na je bestelling een bestelformulier zodat we je persoons- en factuurgegevens hebben en juist kunnen vermelden op je documenten. 2Hands4Kids wordt verdeeld op persoonsnaam, niet op bedrijfsnaam, praktijknaam of schoolnaam. Je kan het bestelformulier ook downloaden op de website www.kaydesperans.org waar je deze bestanden ook kan krijgen als bedankje voor een vrije gift van 75 euro.
  Bij bestelling hier krijg je een factuur. De factuur moet betaald worden binnen de 14 dagen met vermelding van het factuurnummer. Vermeld duidelijk als je QWERTYp wilt a.u.b.
  Select
  Quantity
  Coming soon
 • Spring

  Summer

  Fall

  Winter

  ×
  Algemene Voorwaarden 
  Voor cursussen en opleidingen binnen 2Hands4Kids en B-Ortho & Explore
  Inleiding
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen B-Ortho & Explore en opdrachtgever, verder te noemen deelnemer, voor opleidingen en cursussen van B-Ortho & Explore inclusief 2Hands4Kids.
  Definities
  1. 2Hands4Kids is een geregistreerd handelsmerk van B-Ortho & Explore en is gevestigd Wimmertingenstraat 15 te 3501 Hasselt, België met ondernemingsnummer 0627.633.154
  2. Website: de website van de sectie opleidingen en vormingen van B-ortho & Explore, te raadplegen via www.explore-team.com en de website 2Hands4Kids®, te raadplegen via www.2hands4kids.org 
  3. Deelnemer: de natuurlijk persoon die een overeenkomst aan gaat met B-Ortho & Explore en/of zich geregistreerd heeft op de website dan wel een bedrijf of beroepsgroep of instelling.
  4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen B-Ortho & Explore en Deelnemer, van welke de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
  5. Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden.
  1. Algemeen
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en offertes tussen deelnemer en B-Ortho & Explore voor de cursussen en opleidingen die door B-Ortho & Explore en/of het merk 2Hands4Kids worden georganiseerd. Deelnemer gaat bij inschrijving automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
  2. Inschrijving
  Inschrijving voor de cursus(sen) en opleiding(en) gebeurt alleen via de webshop. Inschrijvingen worden toegekend op volgorde van aanmelding. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt en staat vermeld in de webshop. B-Ortho & Explore bevestigt via de websitetool de aanmelding en of order waarna de Deelnemer binnen de 7 dagen per e-mail nog de inschrijving ongedaan kan maken, zonder opgave van reden de aanmelding te annuleren. Dit dient schriftelijk (per email: info@explore-team.be) te gebeuren. 
  3. Betaling
  De betaling kan enkel via bankoverschrijving met vermelding van het volledige factuurnummer worden voldaan. Echter de inschrijving wordt pas officieel zodra de volledige betaling binnen is. De uiterste betaaldatum zoals vermeld op de factuur moet gerespecteerd worden. Voor inschrijvingen binnen de 30 dagen voor aanvang dient het factuurbedrag ten minste 3 werkdagen voor aanvang de cursus en/of opleiding voldaan te zijn. Als een factuur voor een Deelnemer opgemaakt dient te worden voor de werkgever of een organisatie, is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling en het doorsturen van de factuur naar de financiële dienst die de betaling uitvoert. Bij laattijdige betalingen wordt vanaf de tweede en alle volgende herinneringen 15 euro administratiekosten per herinnering aan het totaalbedrag van de factuur toegevoegd. Deze administratieve kosten zijn verschuldigd vanaf de datum vermeld op de herinneringsfactuur, -brief of -email.
  4. Overeenkomst
  De overeenkomst komt tot stand door het verzenden van de order van de cursus of opleiding in de webshop van 2Hands4Kids (www.2hands4kids.org) of B-Ortho & Explore (www.Explore-team.com). De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de cursus of opleiding. Vroegtijdige beëindiging kan alleen in overleg met degene die de training verzorgt. B-Ortho & Explore is bevoegd om de overeenkomst te ontbinden als er zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of als het minimum aantal deelnemers zoals vermeld op de website niet gehaald is. Wanneer deelnemer hinder toebrengt aan docent of andere deelnemers waardoor de training redelijkerwijs wordt bemoeilijkt, kan de deelnemer door B-Ortho & Explore van de training worden uitgesloten. Hierop is geen restitutie van het cursusgeld mogelijk.
  5. Cursus en opleiding
  5.1 Verzorging, kwaliteit en verantwoordelijkheid
  De cursussen en opleidingen worden verzorgd door B-Ortho & Explore. Deze zal ervoor zorgen dat de cursussen en opleidingen kwaliteit bieden en steeds gegeven worden door lesgevers die over de nodige diploma’s en/of ervaringen beschikken om kwalitatief sterke vormingen te geven. B-Ortho & Explore heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van het verzorgen van de cursus en/of opleiding, maar neemt geen verantwoordelijkheid voor het toepassen van het geleerde in eigen praktijk of werksituatie van de deelnemer. 
  5.2 Syllabus, materialen, schriftelijke documenten en mondelinge inhoud
  De tijdens de cursus verstrekte syllabus en/of documenten en/of materialen zijn aanvullend op de cursussen en zijn inbegrepen in de totale prijs van de cursus. Het gebruik van deze syllabus, documenten en/of materialen is geheel voor eigen risico en enkel toegestaan aan lesgevers die over de nodige competenties beschikken er oordeelkundig mee om te gaan. De inhoud van de cursus, zowel de mondelinge als de schriftelijke informatie, bijhorende syllabus, documenten en/of materialen vallen onder het auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht van de auteur ervan. 
  6. Vooropleiding
  Het niveau van de cursus en/of opleiding is gelijkwaardig aan opleidingen professionele bachelor, academische master of aanverwant. De Deelnemer dient minstens één van deze vermelde opleidingsniveaus behaald te hebben voor aanvang van de vorming. Uitzonderingen hierop kunnen gemaakt worden door de organisatie op basis van het voorleggen van deze elders verworden competenties en/of kwalificaties, relevant aan de te volgen cursus of aan studenten. 
  7. Facturatie
  Tarieven voor de vormingen, cursussen en opleidingen zijn onderworpen aan de Belgische btw-wetgeving. Btw-plichtige, buitenlandse Deelnemers die bij inschrijving een geldig btw-nummer voorleggen, krijgen een factuur met btw-vrijstelling via intracommunautaire levering. Elke wijziging van de factuur ten gevolge van het onvolledig vermelden van de facturatiegegevens, inclusief btw-nummer, of wijzigingen aan de factuur op vraag van de Deelnemer gaan altijd gepaard met een administratieve kost van 15 euro in de MvH. Alle op de website en in de webshop vermelde prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van kennelijke onvolkomenheden. B-Ortho & Explore heeft het recht deze te corrigeren. Door deelnemers kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. 
  8. Speciale kortingen bij herneming van eenzelfde vorming
  Voor Deelnemers die eenzelfde vorming meermaals willen volgen kan een korting van 25% tot 75% toegekend worden. De volgende voorwaarden zijn hierop van toepassing:
  1) De Deelnemer brengt B-Ortho & Explore meteen bij de inschrijving via de website op de hoogte van de herneming van de cursus bij B-Ortho & Explore, met vermelding van het klantennummer zoals vermeld op de factuur van de eerste deelname. Zonder vermelding van het klantennummer bij inschrijving kan geen korting toegekend worden.
  2) De Deelnemer aan wie korting wordt toegekend telt niet mee in het bereiken van het minimum aantal deelnemers. 
  3) Cursussen van andere organisaties komen niet in aanmerking om beroep te doen op het hernemingsrecht en/of de hieraan verbonden kortingen.
  9. Vrijstelling
  Voor deelnemers die al een vorming van B-Ortho & Explore hebben gevolgd die in inhoud volledig overeenkomt met het volgen van een lesdag in de jaaropleiding PO-RT georganiseerd door B-Ortho & Explore, kunnen bij deelname aan de PO-RT jaaropleiding na aanvraag vrijstelling krijgen voor de betreffende lesdag of kiezen voor een korting van 50% op die lesdag binnen de jaaropleiding PO-RT indien ingeschreven via B-Ortho & Explore.
  Neem hiervoor contact op met B-Ortho & Explore.
  10. Wijzigen en Annuleren
  Annulering van de cursus of opleiding door de cursist moet altijd schriftelijk (e-mail) plaatsvinden en zal afgehandeld worden volgens onderstaande betalingsvoorwaarden, waarbij restitutie binnen twee weken na de goedkeuring van annulering zal plaatsvinden. Bij annulaties na 7 dagen na de online inschrijving is geen restitutie van het cursusgeld verschuldigd, met als enige uitzondering een geldige medische reden die het deelnemen aan de opleiding onmogelijk maakt en binnen de 7 dagen gestaafd wordt met een rechtsgeldig medisch attest. Hierop dient de arts schriftelijk te bevestigen dat de Deelnemer medisch gezien niet in staat is de opleiding te volgen en de duurtijd van dit onvermogen. Het cursusgeld zal dan voor de cursusdagen binnen de medisch gestaafde periode van onvermogen om de cursus te volgen, terugbetaald worden. In het geval van annulaties zonder recht op terugbetaling mag de cursist de cursusdag(-en) inhalen in de eerstvolgende vorming die met hetzelfde onderwerp georganiseerd wordt, ongeacht de locatie en datum ervan. De Deelnemer kan op de website zelf de data en locaties vinden en brengt de organisatie ten minste 14 dagen voor aanvang op de hoogte van de inhaaldag(-en).
  Bij inschrijving wordt u automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief 2Hands4kids. Indien gewenst kunt u zich daarvoor zelf weer uitschrijven door een mail te sturen naar info@explore-team.be. Mochten er onverhoopt te weinig deelnemers zijn of is er sprake van overmacht door omstandigheden, dan behoudt B-Ortho & Explore zich het recht voor om de cursus of opleiding te annuleren of op eigen initiatief te verplaatsen naar een andere datum. In dat geval volgt restitutie van het volledige lesgeld, binnen twee weken na de annuleringsdatum van de Deelnemer.
  11. Aansprakelijkheid
  B-Ortho & Explore heeft ten opzichte van de cursisten een inspanningsverplichting tot het geven van een informatieve en praktische cursus en/of opleiding. B-Ortho & Explore kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten en/of onvolkomenheden, en of schade die hieruit voortkomt. B-Ortho & Explore is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van cursisten door welke oorzaak dan ook; uitgezonderd wanneer er sprake is van opzet door B-Ortho & Explore, doch maximaal voor een bedrag van het opleidingsgeld per schade veroorzakend feit, waarbij een opeenvolgende reeks feiten als één feit worden beschouwd. B-Ortho & Explore is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of bedrijfsstagnatie. B-Ortho & Explore is niet aansprakelijk voor de beroepsuitoefening van deelnemers van de cursus en/of opleiding. Breincentrum is niet verantwoordelijk voor het resultaat van de therapie, coaching of trainingen die deelnemers verzorgen aan hun eigen cliënten. Deelnemers nemen hun eigen besluiten en verantwoordelijkheid ten aanzien van hun eigen beroepsuitoefening. B-Ortho & Explore is niet aansprakelijk indien de mogelijkheid bestaat een verzekeringsmaatschappij aan te spreken. Deelnemers betreden de cursusruimtes van B-Ortho & Explore op eigen risico en iedere mogelijke (letsel) schade als gevolg van het betreden van de ruimtes kan niet worden verhaald op B-Ortho & Explore. B-Ortho & Explore is derhalve niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers aan de cursus of opleiding. Aan de informatie op www.explore-team.com en/of www.2hands4kids.org kunnen geen rechten worden ontleend. Wegens voortschrijdend inzicht en kwaliteitsverbetering heeft B-Ortho & Explore het recht het cursusprogramma inhoudelijk aan te passen.
  12. Auteursrecht
  Alle informatie die tijdens een cursus of opleiding wordt verstrekt in de vorm van presentaties en/of syllabus en/of documenten en/of mondeling, inclusief visuele ondersteuning zoals bordschema’s en beeldmateriaal worden als vertrouwelijk beschouwd en de websites van B-Ortho & Explore, Explore-team en 2Hands4Kids, worden als eigendom van Ortho & Explore beschouwd en beide mogen nooit zonder schriftelijke toestemming van Wendy Peerlings, eigenaar van 2Handkids en vennoot in Ortho & Explore, op wat voor wijze dan ook worden overgedragen aan derden. De informatie is louter en alleen bedoeld om toe te passen binnen de daadwerkelijke hulp aan en begeleiding van kinderen met leer-, gedrags- of ontwikkelingsproblemen. Afgeleide informatie of producten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Wendy Peerlings worden doorgegeven, verspreid of verhandeld of gebruikt voor een eigen ontwikkelde cursus of opleiding. Het copyright van opleidingen berust bij Ortho & Explore. Elke inbreuk hierop zal doorgegeven worden aan Mr. Ellen Coninx, Hegius, Plantenstraat 50, 3500 Hasselt, die het auteursrecht van 2Hands4Kids ® en B-Ortho & Explore oordeelkundig bewaakt en het recht op auteursvergoedingen voor B-Ortho & Explore bewaakt.
  13. Vertrouwelijkheid
  Door deelnemers verstrekte informatie wordt door B-Ortho & Explore vertrouwelijk behandeld.
  14. Klachten
  Indien er een conflict rijst van welke aard dan ook, dan proberen partijen dat in eerste instantie zelf op te lossen in onderling overleg met respect voor deze algemene voorwaarden. Lukt het partijen niet het conflict op te lossen dan schakelen zij juridische conflictbemiddeling via Hegius in. De kosten daarvan worden door beide partijen ieder voor een gelijk deel gedragen middels contract. Mocht het geschil niet worden opgelost middels Hegius, of mocht er geen contract over de gelijke verdeling van de kosten verbonden aan het advies van Hegius mogelijk zijn, dan staat het partijen vrij om naar de Rechtbank te stappen om het geschil voor te leggen aan een bevoegd rechter. De kosten hiervan zijn voor rekening van partijen zelf en zullen nooit worden gedeeld. Klachtenprocedure B-Ortho & Explore
  Klachten dienen binnen 5 werkdagen na de cursus of opleiding schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan onderstaand adres (Wimmertingenstraat 15 3501 Hasselt) of per email aan info@explore-team.be Na die tijd wordt ervan uitgegaan dat cursist geen klachten heeft. Klachten zullen vertrouwelijk behandeld worden. Er wordt naar gestreefd om binnen 14 dagen tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Indien partijen 14 dagen na indiening van een klacht geen overeenstemming hebben bereikt, dit ter beoordeling van de klager, kan de klager binnen 14 dagen een beroep doen op juridische conflictbemiddeling via Hegius onder hoger vermelde voorwaarden.
  15. Vragen
  Schriftelijk (ook e-mail) en mondelinge vragen van administratieve aard met betrekking tot de cursussen en opleidingen of vragen met betrekking tot de cursusinhoud worden binnen 14 dagen beantwoord. Indien beantwoording binnen 14 dagen niet mogelijk is, dan ontvangt deelnemer een schriftelijk melding met dagtekening daarvan, met daarin aangegeven op welke termijn beantwoording plaats zal vinden.
  
  ×
  Jouw inschrijvingsgegevens worden enkel gebruikt voor de praktische organisatie van de cursus of vormingsdag en zijn strikt vertrouwelijk, worden nooit aan derden gegeven en worden op het e-mailadres na, na elke vorming gewist. Maximaal 4 keer per jaar krijg je een nieuwsbrief via e-mail van ons met de nieuwe opleidingsmogelijkheden. Uitschrijven kan te allen tijde via e-mail met vermelding van het mailadres waarop je de nieuwsbrief ontvangen hebt. Wij verwijderen dan jouw mailadres uit onze lijst. Wij houden geen registers bij.