• Hands-On remediëring

  Een unieke aanpak van leerproblemen

  Inzetten op het schematisch-manipuleerbare niveau

   

  Word betalend lid en bekijk dan gratis navormingen, download materialen en steun er vzw Kay Desperans Haïti mee!

 • Nieuw op de ledenpagina's

  Word betalend lid van 2Hands4Kids en geniet het hele jaar door van online bijscholingen, printbare oefeningen, SmartTalks over ontwikkelingsonderwerpen en elke maand nieuwe inhoud.

  Voor de prijs van één navorming, een heel jaar gratis alle navormingen bekijken en materialen downloaden én je steunt er het onderwijsproject Kay Desperans in Haïti mee.

  120 euro/jaar; automatisch 10 euro/maand via creditcard en zolang hij zelf het goede doel wilt steunen.

  Alles blijft een jaar lang zichtbaar en raadpleegbaar voor de leden,

  dus als lid school je jezelf bij waar en wanneer het jou uitkomt.

  Het gratis lidmaatschap geeft je geen toegang tot deze bestanden; enkel het betalende lidmaatschap op maand- of jaarbasis.

  We werken aan de mogelijkheid om een jaarabonnement te nemen waarbij je andere betalingsmogelijkheden (PayPal, overschrijving) kan gebruiken .

  Voorlopig is dit nog niet automatisch mogelijk. Zodra de automatische mogelijkheid er is, kan je dat zien op de website.

  Juli 2020 is nu online! 

  Themamaand Fijne Motoriek

  Vanaf 1 juli kom je alles te weten over de fijnmotorische ontwikkeling

  Inhoud van de ledenpagina:

  • 5 SmartTalks (online vormingen) over de leerlijnen in de fijnmotorische ontwikkeling
  • 72 printbare kant-en-klare opdrachtkaartjes fijnmotorische ontwikkeling, per kleur ingedeeld in doelen per leerlijn om je eigen fijnemotoriekkoffer mee samen te stellen.

  Juni 2020: De 2Hands4Kids In-Hand Manipulatie-observatie

  Maak kennis met dit observatie-instrument dat je zelf kan samenstellen

  Inhoud van de ledenpagina:

  • SmartTalk (online vorming) over de 2Hands4KIds versie van de In-Hand Manipulatie-observatie
  • Printbare handleiding, materiaallijst en registratieformulier

  Mei 2020: De start van 2Hands4Kids ledenpagina

  We zijn er meteen goed ingevlogen. Alles blijft een jaar lang zichtbaar en raadpleegbaar voor de leden, dus je schoolt je bij wanneer het jou uitkomt.

  • Bekijk het filmpje over vzw Kay Desperans, het onderwijsondersteuningproject in Haïti dat deels gefinancierd wordt met jullie lidgelden.
  • Download de handleiding inclusief het afname- en registratieformulier  van de 'Brugproef', een aanvulling op bestaande schoolrijpheidstestjes met dat wat er vanuit de psychomotorische ontwikkeling belangrijk is als je naar het 1ste leerjaar of groep 3 gaat.
  • Download de observatie van de grootmotorische coördinatie in sprongvaardigheden. Ideaal voor wie motorisch werkt met kinderen.
  • Download de nieuwste versie van de 'Lateralisatie-Observatie Doos' en observeer de lateralisatieontwikkeling van kinderen in een handomdraai.
 • 2Hands4Kids methodes

  Waar inzicht en efficiëntie in remediëring elkaar ontmoeten

  - Hands-On Rekenen

  Rekenen vanuit HANDelen en hoeveelheden

  Onze unieke psychomotorische aanpak van (hoofd-)rekenproblemen steunt op aanvoelen van hoeveelheden en ervaren van de links-rechts-rekenrichting. Deze methode is zo sterk dat we er fier op zijn dat 95% van de kinderen na slechts 6 sessies basisvaardigheden kunnen hoofdrekenen waarbij we een fundamenteel zicht krijgen of er werkelijk dyscalculie in het spel is (als stoornis) of slechts een ernstig rekenprobleem of rekenachterstand.

  Onze typemethode is vernieuwd en heet 2Hands4Kids Typen

  Leren typen met 2 handen en tien vingers:

  azerty(p) en qwerty(p)

  De originele psychomotorische typemethode van Wendy Peerlings van Praktijk Explore gebaseerd op onze jarenlange ervaring is vernieuwd en heeft nu een nieuwe naam. Het oude originele concept blijft overeind. Juist door trouw te blijven aan onze visie en therapeutische inzichten is dit de enige, efficiënte, psychomotorische typemethode. Een nieuwe naam was nodig om de kwaliteit van ons topproduct te onderscheiden én om onze eigenheid in de verf te zetten.

  Kies voor kwaliteit.

  Kies voor de originele psychomotorische aanpak en inzichten van Wendy Peerlings.

   

 • 2Hands4Kids kwaliteitsbewaking

  De drie stappen kwaliteitsbewaking van 2Hands4Kids

  1

  Cursus volgen

  Iedereen die onze algemene voorwaarden wilt respecteren is welkom, ongeacht je achtergrond. We nemen je mee in de therapeutische en wetenschappelijke inzichten die aan de basis van onze succesvolle aanpak liggen. Je kan direct aan de slag met je eigen kinderen in je praktijk of klas als 2Hands4Kids-cursist. Je mag wel geen vorming geven aan collega's in welke grote of kleine vorm dan ook. Daarvoor heb je level 3 nodig. om ons kwaliteitsniveau hoog te houden. De laatste lesdag van de korte reeksen is een supervisiemoment waarop we de opdrachten bespreken die je tijdens de lesdagen krijgt en waarna je level 2 krijgt.

   

  Algemene voorwaarden die je moet ondertekenen bij het begin van elke vorming om de vorming te mogen volgen vind je hier.

  2

  Ervaring opdoen in de praktijk

  Na de lesdag(-en) ga je zo veel als mogelijk aan de slag en volg je onze aanpak nauwgezet en met inzicht. Tijdens de laatste lesdag in de reeks toon je je competentie aan waarna je het level 2 certificaat toegestuurd krijgt, waarmee je in je eigen school, praktijk, of netwerk het logo en de merknaam als "2Hands4Kids-beleider" mag gebruiken. Elke level-2-2Hands4Kids begeleider heeft een eigen erkenningsnummer. Om op correcte wijze vorming en introductie in de 2Hands4Kids methoden te mogen geven binnen het merken- en auteursrecht, zelfs in individuele situaties of groep, heb je een certificaat level 3 nodig. Door de algemene voorwaarden te ondertekenen ga je met deze afspraken akkoord.

  3

  Cursusleider worden

  Wil je nog een stap verder in je professionalisering? Wil je introducties geven of zelfs vormingen in 2Hands4kids methodes? Volg dan ook level 3 waarna je in samenwerking met Explore-team, Explore-praktijk en andere 2Hands4Kids-instructeurs, je eigen vorming, cursussen, informatiemomenten en toelichtingen mag geven in de 2Hands4Kids methoden.

  Je mag met het certificaat level 3 in handen, de titel "2Hands4Kids lesgever/Instructeur" voeren en gestuurd vanuit of in overleg met ons, uitleg gaan geven op scholen, tijdens overlegmomenten, in praktijken en / of (na-)vormingen.

  De jaarcursus PORL of PORT vormt je achtergrondkennis, en het meelopen met cursusdagen, co-teaching en aangetoonde bekwaamheid, krijg je van ons een samenwerkings-overeenkomst tot lesgever aangeboden.

 • Contacteer ons

  Wij helpen jou graag verder

  ×
  Algemene Voorwaarden 
  Voor cursussen en opleidingen binnen 2Hands4Kids en B-Ortho & Explore
  Inleiding
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen B-Ortho & Explore en opdrachtgever, verder te noemen deelnemer, voor opleidingen en cursussen van B-Ortho & Explore inclusief 2Hands4Kids.
  Definities
  1. 2Hands4Kids is een geregistreerd handelsmerk van B-Ortho & Explore en is gevestigd Wimmertingenstraat 15 te 3501 Hasselt, België met ondernemingsnummer 0627.633.154
  2. Website: de website van de sectie opleidingen en vormingen van B-ortho & Explore, te raadplegen via www.explore-team.com en de website 2Hands4Kids®, te raadplegen via www.2hands4kids.org 
  3. Deelnemer: de natuurlijk persoon die een overeenkomst aan gaat met B-Ortho & Explore en/of zich geregistreerd heeft op de website dan wel een bedrijf of beroepsgroep of instelling.
  4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen B-Ortho & Explore en Deelnemer, van welke de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
  5. Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden.
  1. Algemeen
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en offertes tussen deelnemer en B-Ortho & Explore voor de cursussen en opleidingen die door B-Ortho & Explore en/of het merk 2Hands4Kids worden georganiseerd. Deelnemer gaat bij inschrijving automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
  2. Inschrijving
  Inschrijving voor de cursus(sen) en opleiding(en) gebeurt alleen via de webshop. Inschrijvingen worden toegekend op volgorde van aanmelding. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt en staat vermeld in de webshop. B-Ortho & Explore bevestigt via de websitetool de aanmelding en of order waarna de Deelnemer binnen de 7 dagen per e-mail nog de inschrijving ongedaan kan maken, zonder opgave van reden de aanmelding te annuleren. Dit dient schriftelijk (per email: info@explore-team.be) te gebeuren. 
  3. Betaling
  De betaling kan enkel via bankoverschrijving met vermelding van het volledige factuurnummer worden voldaan. Echter de inschrijving wordt pas officieel zodra de volledige betaling binnen is. De uiterste betaaldatum zoals vermeld op de factuur moet gerespecteerd worden. Voor inschrijvingen binnen de 30 dagen voor aanvang dient het factuurbedrag ten minste 3 werkdagen voor aanvang de cursus en/of opleiding voldaan te zijn. Als een factuur voor een Deelnemer opgemaakt dient te worden voor de werkgever of een organisatie, is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling en het doorsturen van de factuur naar de financiële dienst die de betaling uitvoert. Bij laattijdige betalingen wordt vanaf de tweede en alle volgende herinneringen 15 euro administratiekosten per herinnering aan het totaalbedrag van de factuur toegevoegd. Deze administratieve kosten zijn verschuldigd vanaf de datum vermeld op de herinneringsfactuur, -brief of -email.
  4. Overeenkomst
  De overeenkomst komt tot stand door het verzenden van de order van de cursus of opleiding in de webshop van 2Hands4Kids (www.2hands4kids.org) of B-Ortho & Explore (www.Explore-team.com). De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de cursus of opleiding. Vroegtijdige beëindiging kan alleen in overleg met degene die de training verzorgt. B-Ortho & Explore is bevoegd om de overeenkomst te ontbinden als er zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of als het minimum aantal deelnemers zoals vermeld op de website niet gehaald is. Wanneer deelnemer hinder toebrengt aan docent of andere deelnemers waardoor de training redelijkerwijs wordt bemoeilijkt, kan de deelnemer door B-Ortho & Explore van de training worden uitgesloten. Hierop is geen restitutie van het cursusgeld mogelijk.
  5. Cursus en opleiding
  5.1 Verzorging, kwaliteit en verantwoordelijkheid
  De cursussen en opleidingen worden verzorgd door B-Ortho & Explore. Deze zal ervoor zorgen dat de cursussen en opleidingen kwaliteit bieden en steeds gegeven worden door lesgevers die over de nodige diploma’s en/of ervaringen beschikken om kwalitatief sterke vormingen te geven. B-Ortho & Explore heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van het verzorgen van de cursus en/of opleiding, maar neemt geen verantwoordelijkheid voor het toepassen van het geleerde in eigen praktijk of werksituatie van de deelnemer. 
  5.2 Syllabus, materialen, schriftelijke documenten en mondelinge inhoud
  De tijdens de cursus verstrekte syllabus en/of documenten en/of materialen zijn aanvullend op de cursussen en zijn inbegrepen in de totale prijs van de cursus. Het gebruik van deze syllabus, documenten en/of materialen is geheel voor eigen risico en enkel toegestaan aan lesgevers die over de nodige competenties beschikken er oordeelkundig mee om te gaan. De inhoud van de cursus, zowel de mondelinge als de schriftelijke informatie, bijhorende syllabus, documenten en/of materialen vallen onder het auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht van de auteur ervan. 
  6. Vooropleiding
  Het niveau van de cursus en/of opleiding is gelijkwaardig aan opleidingen professionele bachelor, academische master of aanverwant. De Deelnemer dient minstens één van deze vermelde opleidingsniveaus behaald te hebben voor aanvang van de vorming. Uitzonderingen hierop kunnen gemaakt worden door de organisatie op basis van het voorleggen van deze elders verworden competenties en/of kwalificaties, relevant aan de te volgen cursus of aan studenten. 
  7. Facturatie
  Tarieven voor de vormingen, cursussen en opleidingen zijn onderworpen aan de Belgische btw-wetgeving. Btw-plichtige, buitenlandse Deelnemers die bij inschrijving een geldig btw-nummer voorleggen, krijgen een factuur met btw-vrijstelling via intracommunautaire levering. Elke wijziging van de factuur ten gevolge van het onvolledig vermelden van de facturatiegegevens, inclusief btw-nummer, of wijzigingen aan de factuur op vraag van de Deelnemer gaan altijd gepaard met een administratieve kost van 15 euro in de MvH. Alle op de website en in de webshop vermelde prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van kennelijke onvolkomenheden. B-Ortho & Explore heeft het recht deze te corrigeren. Door deelnemers kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. 
  8. Speciale kortingen bij herneming van eenzelfde vorming
  Voor Deelnemers die eenzelfde vorming meermaals willen volgen kan een korting van 25% tot 75% toegekend worden. De volgende voorwaarden zijn hierop van toepassing:
  1) De Deelnemer brengt B-Ortho & Explore meteen bij de inschrijving via de website op de hoogte van de herneming van de cursus bij B-Ortho & Explore, met vermelding van het klantennummer zoals vermeld op de factuur van de eerste deelname. Zonder vermelding van het klantennummer bij inschrijving kan geen korting toegekend worden.
  2) De Deelnemer aan wie korting wordt toegekend telt niet mee in het bereiken van het minimum aantal deelnemers. 
  3) Cursussen van andere organisaties komen niet in aanmerking om beroep te doen op het hernemingsrecht en/of de hieraan verbonden kortingen.
  9. Vrijstelling
  Voor deelnemers die al een vorming van B-Ortho & Explore hebben gevolgd die in inhoud volledig overeenkomt met het volgen van een lesdag in de jaaropleiding PO-RT georganiseerd door B-Ortho & Explore, kunnen bij deelname aan de PO-RT jaaropleiding na aanvraag vrijstelling krijgen voor de betreffende lesdag of kiezen voor een korting van 50% op die lesdag binnen de jaaropleiding PO-RT indien ingeschreven via B-Ortho & Explore.
  Neem hiervoor contact op met B-Ortho & Explore.
  10. Wijzigen en Annuleren
  Annulering van de cursus of opleiding door de cursist moet altijd schriftelijk (e-mail) plaatsvinden en zal afgehandeld worden volgens onderstaande betalingsvoorwaarden, waarbij restitutie binnen twee weken na de goedkeuring van annulering zal plaatsvinden. Bij annulaties na 7 dagen na de online inschrijving is geen restitutie van het cursusgeld verschuldigd, met als enige uitzondering een geldige medische reden die het deelnemen aan de opleiding onmogelijk maakt en binnen de 7 dagen gestaafd wordt met een rechtsgeldig medisch attest. Hierop dient de arts schriftelijk te bevestigen dat de Deelnemer medisch gezien niet in staat is de opleiding te volgen en de duurtijd van dit onvermogen. Het cursusgeld zal dan voor de cursusdagen binnen de medisch gestaafde periode van onvermogen om de cursus te volgen, terugbetaald worden. In het geval van annulaties zonder recht op terugbetaling mag de cursist de cursusdag(-en) inhalen in de eerstvolgende vorming die met hetzelfde onderwerp georganiseerd wordt, ongeacht de locatie en datum ervan. De Deelnemer kan op de website zelf de data en locaties vinden en brengt de organisatie ten minste 14 dagen voor aanvang op de hoogte van de inhaaldag(-en).
  Bij inschrijving wordt u automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief 2Hands4kids. Indien gewenst kunt u zich daarvoor zelf weer uitschrijven door een mail te sturen naar info@explore-team.be. Mochten er onverhoopt te weinig deelnemers zijn of is er sprake van overmacht door omstandigheden, dan behoudt B-Ortho & Explore zich het recht voor om de cursus of opleiding te annuleren of op eigen initiatief te verplaatsen naar een andere datum. In dat geval volgt restitutie van het volledige lesgeld, binnen twee weken na de annuleringsdatum van de Deelnemer.
  11. Aansprakelijkheid
  B-Ortho & Explore heeft ten opzichte van de cursisten een inspanningsverplichting tot het geven van een informatieve en praktische cursus en/of opleiding. B-Ortho & Explore kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten en/of onvolkomenheden, en of schade die hieruit voortkomt. B-Ortho & Explore is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van cursisten door welke oorzaak dan ook; uitgezonderd wanneer er sprake is van opzet door B-Ortho & Explore, doch maximaal voor een bedrag van het opleidingsgeld per schade veroorzakend feit, waarbij een opeenvolgende reeks feiten als één feit worden beschouwd. B-Ortho & Explore is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of bedrijfsstagnatie. B-Ortho & Explore is niet aansprakelijk voor de beroepsuitoefening van deelnemers van de cursus en/of opleiding. Breincentrum is niet verantwoordelijk voor het resultaat van de therapie, coaching of trainingen die deelnemers verzorgen aan hun eigen cliënten. Deelnemers nemen hun eigen besluiten en verantwoordelijkheid ten aanzien van hun eigen beroepsuitoefening. B-Ortho & Explore is niet aansprakelijk indien de mogelijkheid bestaat een verzekeringsmaatschappij aan te spreken. Deelnemers betreden de cursusruimtes van B-Ortho & Explore op eigen risico en iedere mogelijke (letsel) schade als gevolg van het betreden van de ruimtes kan niet worden verhaald op B-Ortho & Explore. B-Ortho & Explore is derhalve niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers aan de cursus of opleiding. Aan de informatie op www.explore-team.com en/of www.2hands4kids.org kunnen geen rechten worden ontleend. Wegens voortschrijdend inzicht en kwaliteitsverbetering heeft B-Ortho & Explore het recht het cursusprogramma inhoudelijk aan te passen.
  12. Auteursrecht
  Alle informatie die tijdens een cursus of opleiding wordt verstrekt in de vorm van presentaties en/of syllabus en/of documenten en/of mondeling, inclusief visuele ondersteuning zoals bordschema’s en beeldmateriaal worden als vertrouwelijk beschouwd en de websites van B-Ortho & Explore, Explore-team en 2Hands4Kids, worden als eigendom van Ortho & Explore beschouwd en beide mogen nooit zonder schriftelijke toestemming van Wendy Peerlings, eigenaar van 2Handkids en vennoot in Ortho & Explore, op wat voor wijze dan ook worden overgedragen aan derden. De informatie is louter en alleen bedoeld om toe te passen binnen de daadwerkelijke hulp aan en begeleiding van kinderen met leer-, gedrags- of ontwikkelingsproblemen. Afgeleide informatie of producten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Wendy Peerlings worden doorgegeven, verspreid of verhandeld of gebruikt voor een eigen ontwikkelde cursus of opleiding. Het copyright van opleidingen berust bij Ortho & Explore. Elke inbreuk hierop zal doorgegeven worden aan Mr. Ellen Coninx, Hegius, Plantenstraat 50, 3500 Hasselt, die het auteursrecht van 2Hands4Kids ® en B-Ortho & Explore oordeelkundig bewaakt en het recht op auteursvergoedingen voor B-Ortho & Explore bewaakt.
  13. Vertrouwelijkheid
  Door deelnemers verstrekte informatie wordt door B-Ortho & Explore vertrouwelijk behandeld.
  14. Klachten
  Indien er een conflict rijst van welke aard dan ook, dan proberen partijen dat in eerste instantie zelf op te lossen in onderling overleg met respect voor deze algemene voorwaarden. Lukt het partijen niet het conflict op te lossen dan schakelen zij juridische conflictbemiddeling via Hegius in. De kosten daarvan worden door beide partijen ieder voor een gelijk deel gedragen middels contract. Mocht het geschil niet worden opgelost middels Hegius, of mocht er geen contract over de gelijke verdeling van de kosten verbonden aan het advies van Hegius mogelijk zijn, dan staat het partijen vrij om naar de Rechtbank te stappen om het geschil voor te leggen aan een bevoegd rechter. De kosten hiervan zijn voor rekening van partijen zelf en zullen nooit worden gedeeld. Klachtenprocedure B-Ortho & Explore
  Klachten dienen binnen 5 werkdagen na de cursus of opleiding schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan onderstaand adres (Wimmertingenstraat 15 3501 Hasselt) of per email aan info@explore-team.be Na die tijd wordt ervan uitgegaan dat cursist geen klachten heeft. Klachten zullen vertrouwelijk behandeld worden. Er wordt naar gestreefd om binnen 14 dagen tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Indien partijen 14 dagen na indiening van een klacht geen overeenstemming hebben bereikt, dit ter beoordeling van de klager, kan de klager binnen 14 dagen een beroep doen op juridische conflictbemiddeling via Hegius onder hoger vermelde voorwaarden.
  15. Vragen
  Schriftelijk (ook e-mail) en mondelinge vragen van administratieve aard met betrekking tot de cursussen en opleidingen of vragen met betrekking tot de cursusinhoud worden binnen 14 dagen beantwoord. Indien beantwoording binnen 14 dagen niet mogelijk is, dan ontvangt deelnemer een schriftelijk melding met dagtekening daarvan, met daarin aangegeven op welke termijn beantwoording plaats zal vinden.
  
  ×
  Jouw inschrijvingsgegevens worden enkel gebruikt voor de praktische organisatie van de cursus of vormingsdag en zijn strikt vertrouwelijk, worden nooit aan derden gegeven en worden op het e-mailadres na, na elke vorming gewist. Maximaal 4 keer per jaar krijg je een nieuwsbrief via e-mail van ons met de nieuwe opleidingsmogelijkheden. Uitschrijven kan te allen tijde via e-mail met vermelding van het mailadres waarop je de nieuwsbrief ontvangen hebt. Wij verwijderen dan jouw mailadres uit onze lijst. Wij houden geen registers bij.