• broken image

    Zin om zoals weleer een degelijke navorming, bijscholing of cursus te volgen van Wendy Peerlings?

    Klik op de 'Welkom' hierboven en maak kennis met het groeiende aanbod aan degelijke, praktische online-vormingen met het boek 'Psychomotorische Ontwikkeling en Remediërend Leren' als achtergrond. Alle dagcursussen (6 u contactonderwijs) zijn omgezet naar online-cursussen met dezelfde inhoud, humor en tips maar behapbaar omdat we alles opgedeeld hebben in verschillende modules/lessen, inclusief hand-outs, speel- en leermaterialen, audiopresentaties/webinars...

     

    Onderwerpen die nu al online staan zijn:

    Lateralisatieontwikkeling (Hfst 11)

    Fijnmotorische ontwikkeling en de fijnemotoriekdoosjes (Hfst 12)

    Move2Write, de 2Hands4Kids vorming rond grafomotorische ontwikkeling en schrijfmotoriek (Hfst15)

    De voorheen driedaagse cursus '2Hands4Kids Hands-On Rekenen' staat ook volledig online

    ​'Omgaan met te weinig tijd voor bijna alles' over klasmanagement het het Activerend Direct Instructiemodel

    Ruimtelijke oriëntatieontwikkeling (H16)

     

    en er volgt nog meer...