2Hands4Kids Hands-On handbeelden 0-10

2Hands4Kids Hands-On handbeelden 0-10

3,00 €
De handbeelden die we gebruiken in 2Hands4KIds Hands-On Rekenen printbaar op A3 (poster-/klassikaal formaat), A4, A5 (2 op een A4) en als flitskaartjes (A6 of 8 op een A4).
Je krijgt de pdf automatisch toegestuurd.
De downloadlink is 72 uur geldig na aankoop en komt via e-mail bij jou aan.
Resolutie: 841 × 1190 pdf-formaat
Quantity
Coming soon
Add to cart
More Details

Algemene voorwaarden:

De download link is 72 uur geldig en je krijgt die automatisch toegestuurd na aankoop op het mailadres dat je opgeeft. Bij laattijdig downloaden is er geen restitutie noch herverzending mogelijk. De koper is verantwoordelijk voor het onmiddellijk downloaden en opslaan op eigen media. De bestanden zijn enkel voor eigen gebruik in de eigen klas of praktijk en mogen niet gepubliceerd of gecommercialiseerd worden. Alle downloads vallen onder het auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht (copyright) en mogen niet aangepast, commercieel gebruikt of verspreid (in welke vorm dan ook, noch geheel noch gedeelten eruit) of gedeeld worden. Gelieve de wetgeving inzake copyright volledig na te leven. Misbruiken worden doorgegeven aan het bureau dat onze merkrechten beheert.